Zemljišna administracija i javni sektor su područja u kojima je IGEA prisutna od samih početaka njihove informatizacije s nizom uspješno realiziranih velikih projekata što je rezultat izvrsnog poznavanja zakonodavnih okvira i poslovnih procesa u domeni katastra i zemljišne knjige.

SUSTAV ZA IZLAGANJE PODATAKA KATASTARSKIH IZMJERA, OBNOVU I OSNIVANJE ZEMLJIŠNIH KNJIGA

Sustav za izlaganje podataka katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija te obnovu i osnivanje zemljišne knjige nastao je kao cjelovito, jedinstveno rješenje za podršku katastarskim i zemljišnoknjižnim povjerenstvima. Primjenjuje se u postupcima izlaganja podataka nove izmjere uz obnovu ili osnivanje nove zemljišne knjige, te se koristi kao centralno rješenje na lokacijama u Republici Hrvatskoj, gdje se provode navedeni postupci. Rješenje se sustavno nadograđuje novim funkcionalnostima sukladno izmjenama i dopunama zakonske regulative.

Važnost ovog sustava je što omogućuje usklađivanje podataka katastra i zemljišnih knjiga s ciljem stvaranja zemljišnog sustava koji osigurava pravnu sigurnost u prometu nekretninama. Rezultat ovih postupaka je usklađeno stanje u novoj zemljišnoj knjizi i novom katastarskom operatu. U ovom trenutku postupak katastarskih izlaganja uz obnovu ili osnivanje zemljišne knjige proveden je u više od 230 katastarskih općina u Republici Hrvatskoj.

kvacica_bullet

Potpuna podrška poslovnim procesima izlaganja podatka katastarske izmjere i obnove ili osnivanja zemljišne knjige za cijelu ili dijelove katastarske općine ili po zonama izmjere

kvacica_bullet

Podržan zajednički i odvojeni rad katastarskih i zemljišnoknjižnih povjerenstava

kvacica_bullet

Mogućnost obnove ili osnivanja zemljišne knjige na temelju postojećeg katastarskog operata

kvacica_bullet

Mogućnost planiranja rada katastarskih i zemljišnoknjižnih komisija

kvacica_bullet

Kreiranje poziva strankama na raspravu i slanje obavijesti strankama, evidentiranje i postupanje po prigovorima na izložene podatke

kvacica_bullet

Izlaganje podataka katastarske izmjere ili tehničke reambulacije i provođenje promjena

kvacica_bullet

Sastavljanje novih zemljišnoknjižnih uložaka, otvaranje nove zemljišne knjige i novog katastarskog operata sa sređenim i usklađenim stanjem

kvacica_bullet

Statistički prikaz o radu povjerenstava

kvacica_bullet

Pregled i pretraživanje podataka izlaganja u Središnjoj bazi novih izmjera za ovlaštene korisnike

ŠIFARNICI

 • upravljanje korisnicima, ulogama, ovlastima, šifarnicima vezanim za izlaganje te obnovu i osnivanje zemljišne knjige
upravljanje korisnicima, ulogama i ovlastima

PREGLED I PRETRAŽIVANJE

 • pregled i pretraživanje podataka nove katastarske izmjere (katastarske čestice, zgrade, adrese, kućni brojevi, nositelji prava, popisni listovi, identifikacije), podataka s obilježavanja i predočavanja, podataka postojeće zemljišne knjige i knjige položenih ugovora, određivanje načina postupanja s česticama, statistički izvještaji

PLANIRANJE POZIVA I OBAVIJESTI

 • izrada plana rasprava i izlaganja čestica na javni uvid, kreiranje liste pozvanih stranaka u termin izlaganja i slanje poziva ili obavijesti strankama

PROVEDBA PROMJENA

 • promjene na knjižnom podacima koje obuhvaćaju promjene na popisnim listovima, promjene na česticama (knjižni dio), upis ili ažuriranje dokumentacije zgrade (akata gradnje).

IZLAGANJE

 • evidencija odaziva stranaka, izlaganje katastarskih čestica na javni uvid zainteresiranim i pozvanim strankama, tisak popisnog lista s izjavom stranke ili evidentiranje prigovora na izloženo stanje 

GRAFIČKI MODUL

 • rad s prostornim podacima, pregled tematskih mapa po pojedinim slojevima,  konstrukcije uz pomoć alata za editiranje, uvoz i izvoz podataka cijele ili dijela izmjere

ZAPISNICI

 • podrška vođenju rasprave zemljišnoknjižnom povjerenstvu, sastavljanje zapisnika za održane rasprave, izrada nacrta novih zemljišnoknjižnih uložaka, mogućnost kreiranja i slanja obavijesti ukoliko nije potrebno održati raspravu

KONTAKTIRAJTE NAS
ZA DODATNE INFORMACIJE

SUSTAV NOVIH IZMJERA (SNI)

Sustav novih izmjera (SNI) je web rješenje koje ovlaštenim geodetskim izvoditeljima omogućuje kontrolu kvalitete digitalnog katastarskog plana (DKP-a) i knjižnih podataka katastarske izmjere, uvoz DKP-a i knjižnih podataka katastarske izmjere u bazu SNI nakon završenog postupka predočavanja te podršku u postupku predočavanja elaborata katastarske izmjere nositeljima prava.

kvacica_bullet

Podrška procesu predočavanja elaborata katastarske izmjere nositeljima prava

kvacica_bullet

Geometrijske, topološke i atributne kontrole kvalitete DKP-a i knjižnih podataka katastarske izmjere

kvacica_bullet

Uvoz podataka katastarske izmjere u bazu SNI nakon završenog postupka predočavanja

kvacica_bullet

Pregled podataka, nadzor i potvrda elaborata katastarskih izmjera od ovlaštenih korisnika

KONTROLA KVALITETE

 • kontrola kvalitete DKP-a i knjižnih podataka katastarske izmjere, izrada izvještaja s rezultatima kontrola

UVOZ PODATAKA

 • uvoz podataka u bazu SNI nakon završenog postupka predočavanja na ovjeru i potvrdu elaborata od strane ovlaštenih korisnika. Početna baza za kat. općine koje će ući u postupak izlaganja i obnove ili osnivanja zemljišne knjige

ADMINISTRATIVNI MODUL

 • upravljanje ovlastima, šifarnicima, nadzor i potvrda elaborata izmjere
izvještajni sustav

PREDOČAVANJE

 • izrada plana predočavanja, pozivanje stranaka, evidencija podataka o predočavanju, mogućnost uvoza i izvoza ovjerenih dokumenata, evidencija dokumentacije u prikupljene u postupcima obilježavanja, izmjere i predočavanja

KONTAKTIRAJTE NAS
ZA DODATNE INFORMACIJE

Trebate pomoć oko izbora rješenja ili dodatne informacije?
Tim IGEA stručnjaka brzo odgovara na sva pitanja.