Implementacija i primjena geografskih informacijskih sustava (GIS) predstavljaju dominantno područje našeg rada i ekspertize.

INSPIRE direktiva

Usklađenost s INSPIRE direktivom

OGC standardi

Temeljeno na OGC otvorenim standardima

nadogradnja i unaprjeđenje softvera

Kontinuirana nadogradnja i unaprjeđenje

korištenje prostornih podataka

Interoperabilnost i maksimalno korištenje prostornih podataka različitih izvora

U razvoju GIS aplikacija i rješenja dominantno koristimo globalno dokazane Open Source alate i proizvode koji nam omogućuju najveći stupanj prilagodbe i izradu rješenja po mjeri korisnika. Sve korištene tehnologije u potpunosti podržavaju OGC standarde. Osim s alatima otvorenog koda, radimo i s komercijalnim GIS alatima proizvođača ESRI, Intergraph, AutoDesk i mnogih drugih.

Tijekom izgradnje GIS sustava težimo razvoju sustava koji u maksimalnoj mogućoj mjeri koriste prostorne podatke i iz drugih izvora putem odgovarajućih servisa (WMS, WMTS, WFS, itd.) naglašavajući tako važnost razmjene podataka i interoperabilnosti sustava pojedinih institucija.

Jednako tako, u skladu s INSPIRE direktivom, podaci u bazi izgrađenog sustava izloženi su za korištenje putem servisa od strane drugih korisnika.

GIS rješenja se konstantno nadograđuju i unaprjeđuju kako bi uvijek bila u skladu sa suvremenim tehnologijama, standardima i trendovima.

IGEO

IGEO je web bazirano GIS rješenje za kreiranje i uređivanje prostornih podataka i kartografskih prikaza, te analizu, prezentaciju i razmjenu podataka.

Temeljeno je na OGC otvorenim standardima za komunikaciju prostornih podataka te omogućava laku integraciju s postojećim informacijskim sustavima.

kvacica

PODRŠKA ZA CJELOKUPNI ŽIVOTNI
CIKLUS PROSTORNIH PODATAKA

kvacica_bullet

Jednostavno održavanje

kvacica_bullet

Fleksibilnost pri implementaciji korisnički definiranih funkcionalnosti

kvacica_bullet

Brza i laka nadogradnja

kvacica_bullet

Jednostavna povezivost s drugim sustavima

PRIKAZ

 • navigacija 2D kartom uz prikaz kartografskih elemenata (mjerilo, koordinatni sustav, legenda, pregledna karta, kartografska mreža)
 • 3D prikaz prostornih podataka i navigacija na globusu

GEOKODIRANJE

 • proširivanje tekstualnih referenci temeljenih na lokaciji s geografskim koordinatama ili nekom drugom prostornom referencom

ADMINISTRACIJA SUSTAVA

 • konfiguracija raznih aspekata sustava: moguće je administrirati model podataka, organizirati i stilizirati podatke za prikaz na karti, konfigurirati servise za javno dijeljenje informacija te upravljati sigurnosnim pravilima sukladno potrebama korisnika

PRETRAGA

 • iznimno brzi search engine unutar platforme za pretragu velikog broja zapisa u bazi podataka
 • identifikacija podataka na karti

INTEROPERABILNOST

 • servisna integracija prostornih podataka pomoću standardiziranih sučelja, uvoz i izvoz prostornih podataka u raznim formatima te dijeljenje pogleda preglednika s drugim korisnicima
 • kreiranje web servisa u skladu s INSPIRE direktivom

ALATI ZA UREĐIVANJE I SKICIRANJE

 • alati za skiciranje prostornih podataka (točke, linije, poligoni, anotacije), mjerenje te upravljanje slojevima kroz stablo slojeva (upravljanje vidljivosti prikaza, prozirnosti, poretka, filtriranja i bookmarkiranja sloja)
 • uređivanje prostornih i atributnih podataka iz baze podataka

PROSTORNA ANALIZA

 • kao proces u kojem geografski modelirate probleme uz interakciju sa povezanim tablicama, grafikonima, metapodacima i interaktivnim kartama za vizualizaciju, gdje se rezultati dobivaju računalnom obradom, a zatim se istražuju i interpretiraju. Omogućava kako probleme rješavati prostorno.

DIJELJENJE

 • izvoz karte (PDF, JPEG i PNG)
 • dijeljenje kartografskih prikaza kratkom poveznicom, QR kodom, emailom i društvenim mrežama

VIŠEJEZIČNOST

 • lako prevođenje sučelja i modela podataka na razne jezike

NADZOR

 • nadzor prijava i povijesti prijava korisnika u sustav te broja pristupa i generiranog prometa korisnika na servise sustava do razine pristupa određenom sloju unutar responzivnog aplikacijskog sučelja

NAPLATA PODATAKA

 • moguća integracija sa sustavima za plaćanje uz konfiguraciju modela naplate prostornih podataka

Trebate pomoć oko izbora rješenja ili dodatne informacije?
Tim IGEA stručnjaka brzo odgovara na sva pitanja.