IGEA softverska rješenja iz domene upravljanja predmetima su bazirana na vlastitoj CMP platformi i prilagođavana zahtjevima projekta i korisnika uvažavajući zakonske okvire, specifičnosti, dimenzije, potrebna povezivanja s drugim sustavima te rješenjima koja mogu uključivati više integriranih proizvoda drugih proizvođača.

CMP platforma
rješenje za upravljanje predmetima

CMP platforma rješenje za upravljanje predmetima


Upravljački mehanizmi za inicijalizaciju poslovnih procesa prema referentnim korisničkim dokumentima za deklaraciju:

 • organizacijskih pravila
 • unutarnjeg ustrojstva
 • svih potrebnih dionika, njihovih uloga i ovlaštenja
 • vrsti postupaka, načina postupanja, kolaboraciju i
 • ostale potrebne kategorije u dinamičkoj definiciji prema specifičnim korisničkim potrebama.

Ovaj korisnički prilagodljiv aplikacijski sustav pomaže institucijama i organizacijama u digitalnoj transformaciji uvođenjem digitalnog (i digitaliziranog) dokumenta u procese primanja, obrade i otpremanja.

Sustavi bazirani na CMP platformi

Sustavi bazirani na CMP platformi su primjenjivi u:

 • tijelima lokalne i državne uprave
 • organizacijama iz domene uredskog postupanja prema Uredbi o uredskom poslovanju
 • institucijama prema ostalim specifičnim pravilnicima i poslovnicima kao što su na primjer sudsko, zatvorsko i probacijsko postupanje
 • svim ostalim pravnim osoba koje svoje poslovanje namjeravaju digitalno transformirati.

Značajke

kvacica_bullet

dinamički generirana sučelja prema ulogama korisnika uz procesni način rada, ergonomski unos te konfigurabilni prikaz tabličnih podataka

kvacica_bullet

proširivost osnovnog modela podataka dodatnim podatkovnim strukturama (meta-podaci) te njihovo generičko prikazivanje u upisnim formama

kvacica_bullet

integracijske komponente za uvoz i izvoz podataka u druge sustave

kvacica_bullet

sustav poslovnog izvješćivanja

kvacica_bullet

izvoz ekranskih podataka u tablične formate

kvacica_bullet

generiranje dokumenata temeljem predložaka i meta podataka, digitalno potpisivanje i spremanje u konačne formate samo za čitanje

kvacica_bullet

spremanje i čuvanje dokumenata u različitim sustavima za upravljanje dokumentima (DMS)

kvacica_bullet

podsustavi za bilježenje procesnih radnji i povijesti promjena, slanje notifikacija i upozorenja, određivanje prava, te ostala administriranja i konfiguriranja

kvacica_bullet

održavanje zajedničkog registra osoba (dionika)

administratorski i helpdesk modul

ADMINISTRATIVNI MODUL

 • konfiguracija procesa, definicija dokumenata i dinamički šifarski sustav

PREZENTACIJSKI MODUL

 • prikaz podataka u propisanim formatima upisnika u tabličnom obliku
 • grafički prikaz istaknutih događaja u određenim vremenskim dimenzijama

INTEGRACIJSKI MODUL

 • API za razmjenu podataka s drugim sustavima iz okoline

PROCESNI MODUL

 • upravljanje kompletnim životnim ciklusom uz zaprimanje, digitalizaciju, rješavanje, otpremanje i arhiviranje uz upravljanje predmetima i dokumentima

IZVJEŠTAJNI MODUL

 • skup standardnih izvještaja prema propisanim pravilnicima iz domene kojoj je sustav prilagođavan te određene upravljačke izvještaje kao pomoć u odlučivanju

KONTAKTIRAJTE NAS
ZA DODATNE INFORMACIJE

JCMS (JOINT CASE MANAGEMENT SYSTEM) SUSTAV

Jedinstveni sustav evidentiranja i upravljanja predmetima i dokumentima na sudovima (prekršajno postupanje).

genericka_strelice_2

ZAPRIMANJE
upis podneska, upis ePodneska, osnivanje predmeta, automatsko raspoređivanje predmeta

genericka_strelice_2

OTPREMANJE
pismena za otpremanje, otpremljena pismena, pismena za ponovnu otpremu, integracija s elektroničkom poštanskom knjigom ePK

genericka_strelice_2

ARHIVIRANJE
arhiviranje riješenog predmeta, izdavanje predmeta iz arhive, izlučivanje predmeta iz arhive

genericka_strelice_2

RJEŠAVANJE
ispitivanje podneska, pripremni postupak, zakazivanje događaja, razdvajanje postupka, održavanje događaja, donošenje odluke, određivanje pravomoćnosti, spajanje predmeta, statistička obrada

genericka_strelice_2

IZVJEŠĆA
upravljački dodaci, statistika

ZPIS - SUSTAV ZA UPRAVLJANJE ZATVORSKOM ADMINISTRACIJOM

Upravljanje zatvorskim procesima, predmetima i dokumentima u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima i središnjoj upravi UZS.

genericka_strelice_2

ZAPRIMANJE I NAJAVA TJERALICA
evidentiranje dokumenta i kreiranje predmeta prema najavama sudova i tjeralicama

genericka_strelice_2

PRIJAM
procesi prijama zatvorenika u zatvorski sustav

genericka_strelice_2

MATICA
obrada matičnih podataka o zatvorenicima, preuzimanje zatvorenika, zaprimanje zatvorenika, upis u maticu, produljenje istražnog zatvora, izlazak iz kaznenog tijela, poziv na ročišta, preprate ili knjiga prolaznih, bijeg, stegovni postupak, kalendar, prikaz upisnika, pomoćne evidencije iz matice, stegovni postupak pismena za otpremanje, otpremljena pismena, pismena za ponovnu otpremu, integracija s elektroničkom poštanskom knjigom ePK

genericka_strelice_2

DIJAGNOSTIKA
procesi obrade zatvorenika u dijagnostičkom roku, priprema dijagnostičkih aktivnosti, dijagnostički postupak, izvješće dijagnostike

genericka_strelice_2

TRETMAN
procesi evidentiranja dokumenata po tretmanskim obradama, prijam, posjete, pošta, izlasci, godišnji odmor, provedba, rad, posebni program, razgovori i zapažanja.

genericka_strelice_2

OSIGURANJE
procesi iz domene osiguranja, 50-ak specifičnih evidencija grupirane u evidencije ulaza i izlaza, evidencije transfera zatvorenika, evidencije rukovanja paketima, pošiljkama, tel. razgovorima, tretmanske evidencije u kontekstu službe osiguranja, evidencije administracije zaposlenika

genericka_strelice_2

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
evidentiranje liječenja i zdravstvene obrade

genericka_strelice_2

NADZORNI MODUL
prikaz podatka za središnju upravu UZS

ZPIS - SUSTAV ZA UPRAVLJANJE PROBACIJSKIM SUSTAVOM

upravljanje probacijskim procesima, predmetima i dokumentima u probacijskim uredima i središnjoj upravi UZS

genericka_strelice_2

PROBACIJA
osnivanje predmeta, vođenje neupravnog postupka, automatsko urudžbiranje

genericka_strelice_2

ROKOVI
upravljanje rokovima i poduzimanje potrebnih radnji

genericka_strelice_2

SLUŽBENE BILJEŠKE
evidentiranje bilješki

genericka_strelice_2

SPP OBRAZAC
programsko izračunavanje vrijednosti podataka o vjerojatnosti ponovnog počinjenja kaznenog djela

ePISARNICA

je sveobuhvatan informacijski sustav za uredsko poslovanje prilagođen „on-line“ poslovanju.

genericka_strelice_2

PISARNICA
zaprimanje pismena, pregled predmeta po vrstama pismena, uređivanje detalja predmeta, dodavanje akata i priloga, stranki, žalbi, ispis omota spisa te pretraživanje pismena po svim mogućim kriterijima

genericka_strelice_2

REFERENTI
evidencija o dostavljenim i primljenim predmetima prijavljenog referenta, te pretraživanje pismena po svim mogućim kriterijima

genericka_strelice_2

LOKALNI ŠIFARNICI
evidencija o upisnicima, dosjeima, organizacijskim jedinicama, referentima, strankama i ostalim domenama koje definira organizacija

genericka_strelice_2

CENTRALNI ŠIFARNICI
evidencije svih ostalih parametara propisanih uredbom i potrebnih za nesmetan rad aplikacije

Trebate pomoć oko izbora rješenja ili dodatne informacije?
Tim IGEA stručnjaka brzo odgovara na sva pitanja.