POLITIKA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA IGEA

U osnovi dosadašnjeg uspjeha IGEA-e nalazi se zadovoljavanje potreba klijenata – korisnika naših informacijskih sustava. Uprava IGEA-e je svjesna važnosti kvalitete i informacijske sigurnosti ugrađenih u proizvode i usluge, kao i procesa upravljanja njihovom isporukom kada je riječ o zadovoljavanju potreba svojih klijenata. Zaposlenici tvrtke predstavljaju najvrjedniji resurs kojim tvrtka raspolaže te propisanim smjernicama za kvalitetu, zaštitu okoliša te informacijsku sigurnost, tvrtka osigurava zahtijevanu kvalitetu proizvoda, zaštitu informacija i postiže odgovarajuću motivaciju zaposlenika. Sve aktivnosti i procesi koji mogu imati utjecaj na kvalitetu proizvoda i usluga moraju biti sustavno planirani i provedeni u kontroliranim uvjetima.

Čimbenici poput:

 • Rasta IGEA-e u promjenjivom okruženju i napredak informatičke tehnologije,
 • Sve učestalijih zahtjeva klijenata za dokazivanjem kvalitete i sukladnosti s dobrim praksama upravljanja,
 • Sustavnog i brzog udovoljavanja postavljenim zahtjevima klijenata za izgradnjom i održavanjem informacijskih sustava,
 • Potrebe za održavanjem otvorene i pozitivne radne atmosfere u svrhu njegovanja i razmjene ideja i inovacija,
  doveli su do potrebe uspostavljanja objedinjene politike kvalitete, zaštite okoliša i informacijske sigurnosti koja će biti temelj građenja odnosa prema:
  • Kvaliteti i kvalitetnim rješenjima,
  • Svim aspektima zaštite okoliša,
  • Svim aspektima informacijske sigurnosti.

Svrha ovog Integriranog Sustava Upravljanja je povećanje zadovoljstva naših klijenata kao i potvrđivanje naše sposobnosti da potencijalnim klijentima nudimo sigurne i kvalitetne proizvode i usluge uz maksimalnu sigurnost podataka zaštitu i sprečavanje onečišćenja okoliša, uz poštivanje svih primjenjivih zakonskih obaveza.

 • Ova integrirana politika upravljanja djeluje na:
 • Klijente – razumijevanja poslovnih ciljeva klijenata, ostvarenje pravednih i poštenih poslovnih odnosa te nudeći klijentima proizvode i usluge koji uključuju zahtijevanu kvalitetu, sigurnost i cijenu, poštujući ekološke standarde.
 • Vlasnike – kako ostvariti maksimalnu učinkovitost uz razuman omjer uloženog kapitala i ostvarene dobiti, stvaranjem povećane vrijednost za tvrtku i ispunjenje poslovnih ciljeva organizacije.
 • Zaposlenike – kojima se želi pružiti odgovarajuća radna okolina i organizacijska kultura koja će cijeniti i uvažavati njihovu inovativnost i ideje, znanje i trud, inicijativu, solidarnost, poštenje i odanost te sudjelovanje u ostvarivanju ciljeva tvrtke.
 • Širu zajednicu tvrtke – gdje je IGEA prepoznata kao društveno odgovorna tvrtka koji brine o svojim zaposlenicima i okolišu te koji isporukom svojih proizvoda i usluga doprinosi poboljšanju životnog standarda šire zajednice.
 • Dobavljače – odnosi se zasnivaju i održavaju na obostranom povjerenju, posebno prilikom usklađivanja termina te specifikacija i zahtjeva vezanih za okoliš, kvalitetu te informacijsku sigurnost

Uspostavom Integriranog Sustava Upravljanja, IGEA postavlja okvir za definiranje dugoročnih i kratkoročnih ciljeva upravljanja te se obvezuje da će kontinuirano upravljati rizicima koji mogu utjecati na interne procese tvrtke, okoliš, ekonomsku stabilnost te etičke vrijednosti koji mogu narušiti kvalitetu proizvoda i usluga.

Ova politika kvalitete dostupna je svim zainteresiranim stranama na internetskoj stranici.

U Varaždinu, 21.05.2021.

Predsjednica Uprave IGEA,
Jarmila Pezo