Sustavi koji će dati potrebnu podršku vašem poslovanju i olakšati vam postizanje ciljeva

SUSTAV DIGITALNIH GEODETSKIH ELABORATA

Sustav digitalnih geodetskih elaborata (SDGE) je softversko rješenje koje ovlaštenim geodetskim izvoditeljima omogućava potpunu podršku za pripremu digitalnog geodetskog elaborata te zaokružuje cjelokupni proces od preuzimanja digitalnih podataka početnog stanja u GML formatu, pripreme i izrade geodetskog elaborata do predaje elaborata na pregled i potvrđivanje. Realiziran je kao Web aplikacija kako bi putem Interneta bio dostupan svim pravnim osobama, uredima ovlaštenih inženjera i obrtima registriranim za obavljanje geodetske djelatnosti u vidu jedinstvenog alata za izradu digitalnih geodetskih elaborata.
 
kvacica_bullet

Unos podataka o elaboratu na jednome mjestu, bez papira i obilaženja ureda

kvacica_bullet

Dostupnost sustava 0/24/365 od bilo kad i bilo gdje

kvacica_bullet

Standardiziran postupak izrade geodetskih elaborata

kvacica_bullet

Smanjenje troška u usporedbi s procesom predaje analognog (papirnatog) elaborata

kvacica_bullet

Značajno ubrzava izradu geodetskog elaborata od strane geodetskih izvoditelja

kvacica_bullet

Jednostavna integracija s vanjskim sustavima putem standardnog sučelja

GIS PREGLEDNIK

 • pregled svih relevantnih prostornih podataka za izradu geodetskih elaborata

MODUL ZA IZRADU GEODETSKIH ELABORATA​

 • omogućava izradu elaborata uz korištenje automatizama na temelju grafičkog dijela elaborata, uz formiranje i uređivanje sadržaja do stanja kad je elaborat spreman za predaju na pregled i potvrđivanje sigurnosnim pravilima sukladno potrebama korisnika

KONVERTOR

 • konverzija podataka iz GML-a u CAD DXF format

SUČELJE ZA INTERGRACIJU S VANJSKIM SUSTAVIMA

 • API REST modul

UPISNIK

 • vođenje upisnika predmeta koje su ovlašteni inženjeri geodezije prema propisima dužni voditi

KONTROLA KVALITETE ELABORATA

 • kontrolu kvalitete izrađenih grafičkih dijelova digitalnog geodetskog elaborata u standardnom CAD formatu

ADMINISTRATIVNI MODUL

 • izradu i ispis raznih statistika vezanih za rad ureda te praćenje kretanja predmeta
upravljanje korisnicima, ulogama i ovlastima

PREGLED ARHIVE

 • pregled podataka digitalne arhive DGU

KONTAKTIRAJTE NAS
ZA DODATNE INFORMACIJE

ADRESNI REGISTAR​

Adresni registar/Registar prostornih jedinica je suvremeni web bazirani GIS sustav koji objedinjuje alfanumeričku i grafičku evidenciju podataka prostornih jedinica od razine države do razine kućnog broja te omogućuje njihovo integrirano upravljanje i pogled.

Kroz Adresni registar upravlja se i održava sljedećim vrstama prostornih jedinica – država, županije, jedinice lokalne samouprave, naselja, statistički krugovi, popisni krugovi, granice upravnih jedinica, sjedišta, ulice, poštanski uredi, nadležnosti općinskih sudova, prostorne jedinice za statistiku, katastarske granice, katastarske općine, katastarski uredi, mjesna samouprava, linije razgraničenja na moru, zaštićeno područje, zgrade i kućni brojevi.

Sustav uključuje poslovne i grafičke web-servise pomoću kojih se krajnjim korisnicima olakšava pristup temeljnim adresnim i administrativnim prostornim podacima Republike Hrvatske.

kvacica_bullet

Podržava OGC standarde poput WMS i WFS protokola te je baziran na INSPIRE kompatibilnom podatkovnom modelu

kvacica_bullet

Jedinstvena baza podataka o podatcima prostornih jedinica na razini Hrvatske

kvacica_bullet

Integrirani pregled podataka prostornih jedinica s pregledom alfanumeričke i grafičke povijesti uz njihovo brzo pretraživanje

kvacica_bullet

Jednostavan uvoz i izvoz podataka u odgovarajućim formatima uz pripadne izvještaje

kvacica_bullet

Automatsko generiranje rednog broja i identifikatora ulice

kvacica_bullet

Napredne podrška za upravljanje kućnim brojevima uz planiranje, određivanje, izmjenu i ukidanje kućnih brojeva te izdavanje potvrda

kvacica_bullet

Podrška za rad s centraliziranom pisarnicom

kvacica_bullet

Podrška za dinamičku konfiguraciju alfanumeričkih i prostornih kontrola kvalitete uz njihovu primjenu na razini promjene i cijelog registra

kvacica_bullet

Izrada i ispis zahtjeva, rješenja, izvještaja i pripadajućih statistika

ŠIFARNICI

 • omogućava upravljanje korisnicima, vrstama uloga te ovlastima

REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA

 • Web GIS preglednik za održavanje Registra prostornih jedinica. Prikazuje i održava prostorne jedinice, te provodi promjene nad njima

KUĆNI BROJEVI

 • aplikativno rješenje za održavanje registra zgrada i kućnih brojeva. Podržava napredno upravljanje kućnih brojeva i zgrada, izradu i ispis zahtjeva te rješenja i potvrda

BAZA PODATAKA

 • sastoji se od dvije glavne baze podataka: baza podataka Adresnog registra, tj. Registra prostornih jedinica i Interoperabilne baze podataka

SERVISNI SLOJ

 • komunicira s Interoperabilnom bazom podataka i prosljeđuje podatke eksternim sustavima

KONTAKTIRAJTE NAS
ZA DODATNE INFORMACIJE

KATASTAR INFRASTRUKTURE

Informacijski sustav katastra infrastrukture omogućava vođenje, pohranu i distribuciju podataka infrastrukture za cijelo područje države ili lokalnog područja i na taj način poboljšava dostupnost, preuzimanje i raspolaganje s podatcima infrastrukture. Osim toga, omogućava kreiranje, uvoz i upravljanje obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima – ostalim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave, javnim poduzećima te vlasnicima, odnosno upraviteljima infrastrukture. Baza sustava sadrži osnovne podatke o elektroenergetskoj, elektroničko komunikacijskoj, toplovodnoj, plinovodnoj, naftovodnoj, vodovodnoj te odvodnoj infrastrukturi koje se prezentiraju putem web aplikacije kao jedinstvene informacijske točke kroz koju zainteresirane strane mogu dobiti osnovne informacije o infrastrukturi i obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima.

kvacica_bullet

Jedinstvena baza podataka o infrastrukturi na razini Hrvatske

kvacica_bullet

Unificirani unos podataka putem geodetskog elaborata infrastrukture

kvacica_bullet

Obavijesti o tekućim i planiranim radovima - kako bi se izbjegle direktne i indirektne štete prilikom izvođenja novih građevinskih radova

kvacica_bullet

Jedinstvena točka pristupa informacijama o infrastrukturi - prema raznim evidencijama u Republici Hrvatskoj trenutno postoji više od 330.000 km infrastrukture.

kvacica_bullet

Smanjenje troškova i zapreka prilikom izvođenja novih građevinskih radova

kvacica_bullet

Povećanje učinkovitosti korištenja postojeće fizičke infrastrukture

GIS PREGLEDNIK

 • pregled svih slojeva infrastrukture i prostornih podataka uz odgovarajuće alate

KONVERTOR

 • konverzija podataka iz DXF u GML i obratno

ADMINISTRATIVNI MODUL

 • administracija korisnika sustava te izrada i pregled raznih statistika vezanih za rad unutar sustava

API REST MODUL

 • sučelje za integraciju s vanjskim sustavima

UVOZ/IZVOZ PODATAKA

 • modul za unos geodetskih elaborata infrastrukture i prihvat podataka iz sustava

KONTROLA KVALITETE ELABORATA

 • kontrola kvalitete izrađenih grafičkih dijelova digitalnog geodetskog elaborata infrastrukture

MODUL ZA OBAVIJESTI

 • upravljanje cjelokupnim životnim ciklusom obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima

KONTAKTIRAJTE NAS
ZA DODATNE INFORMACIJE

Trebate pomoć oko izbora rješenja ili dodatne informacije?
Tim IGEA stručnjaka brzo odgovara na sva pitanja.