IGEA Informacijski sustav za evidenciju imovine predstavlja kompletno rješenje za upravljanje imovinom – od evidencije osnovnih informacija o pojedinim nekretninama, definiranja korištenja nekretnine, do prikaza nekretnina na raznim prostornim podlogama u GIS pregledniku. Sustav je nastao kao rezultat bogatog iskustva IGEA-e u implementaciji srodnih poslovnih sustava. Bazom podataka objedinjeni su podaci o nekretninama koje čine stanovi, poslovni prostori i zemljišta. Za svaku od njih prati se i aktualno evidentira njen opis i adresa, stanje u zemljišnoj knjizi i katastru, a napose njeno korištenje u poslovne ili stambene svrhe.

kvacica_bullet

Evidentiranje imovine
(posebno značajno za jedinice lokalne i regionalne samouprave za koje je evidentiranje imovine obavezno kao i dostava podataka u središnji registar državne imovine)

kvacica_bullet

Učinkovito upravljanje imovinom

kvacica_bullet

Pohranjivanje i pretraživanje dokumentacije priložene uz nekretninu

kvacica_bullet

Izvještavanje o nekretninama

kvacica_bullet

Lociranje nekretnina u prostoru te prikaz podataka o nekretnini odabranoj na planu

kvacica_bullet

Stjecanje novih saznanja preklapanjem nekretnina s različitim prostornim podlogama, što može biti temelj ili pokretač novih odluka

kvacica_bullet

Podsjetnik o isteku ugovora i drugim događajima

kvacica_bullet

Praćenje svih promjena učinjenih na podacima

Rješenje za upravljanje nekretninama

NEKRETNINE

baza za evidentiranje nekretnina

upravljanje nekretninama

UPRAVLJANJE

upravljanje nekretninama koje se koriste u stambene ili poslovne svrhe

GIS preglednik za vizualizaciju nekretnina

GIS PREGLEDNIK

vizualizacija nekretnina na raznim prostornim podlogama

upravljanje korisnicima, ulogama i ovlastima

ŠIFARNICI

upravljanje korisnicima, ulogama i ovlastima te sadržajem šifarnika

integracije

INTEGRACIJE

rješenje je servisno povezano sa sustavima zemljišne knjige i katastra

Trebate pomoć oko izbora rješenja ili dodatne informacije?
Tim IGEA stručnjaka brzo odgovara na sva pitanja.