igea - rizici od poplava

IGEA: platforma za upravljanje rizicima od poplava

IGEA, članica IN2 grupe, dovršila je softversko rješenje web GIS preglednika baziranog na IGEO Platformi za Državni hidrometeorološki zavod. Platforma će se koristiti za upravljanje podacima s ciljem smanjenja rizika od poplave.

Ovim projektom uspostavljena je operativna GIS Platforma DHMZ-a za pohranu i online prikaz podataka prikupljenih kroz projekt FRISCO 1 usmjeren na mjere borbe protiv poplava te su postavljeni temelji za daljnju nadogradnju i učinkovitije upravljanje prostornim podacima na području cijele Hrvatske. 

IGEA je uspješno implementirala vlastito programsko rješenje IGEO te u okviru prekograničnog programa suradnje na ovom hrvatsko-slovenskom Interreg projektu pridonijela njegovim glavnim rezultatima. Oni se sastoje od niza zajedničkih modela, karata i alata za svaki od šest prekograničnih riječnih bazena (Kupa, Sutla, Drava, Mura, Dragonja i Bregana). Platforma omogućava pohranu i online prikaz podataka za upravljanje rizicima od poplave, povijesne vremenske serije te hidrološke i meteorološke podatke u realnom vremenu.

Uspješna suradnja projektnih timova pridonijela je tako projektu koji će pokriti potrebe širokog kruga ciljnih skupina, pri čemu će najveću korist imati stanovništvo na području prekograničnih riječnih bazena.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn