VIJESTI
GeoSTAT - statistika prikazana na kartama14. 01. 2016.

Državni zavod za statistiku pokrenuo je krajem studenog 2015. godine portal GeoSTAT koji je zajednički razvili softverske tvrtke IN2 i Igea.

Prvi hrvatski geostatistički portal može se pronaći na adresi https://geostat.dzs.hr, a namijenjen je pregledu statističkih podataka u prostoru, odnosno na karti Republike Hrvatske. Korisnici mogu izabrati koje podatke žele vidjeti na karti, a u nekim slučajevima dostupni su čak do mikrorazine od površine jednog kvadratnog kilometra. Na raspolaganju su podaci iz Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2011., dio podataka iz područja poljoprivrede i nacionalnih računa, podaci o prosječnim neto i bruto plaćama te struktura zaposlenih u pravnim osobama prema spolu.

Projekt je financirala Europska unija putem projekta IPA 2012, a implementacija je trajala tri mjeseca. Tehnologije korištene u implementaciji su bazirane na softveru otvorenog koda: GeoServer, GeoWebCache, OpenLayer i GeoExt. Sustav se oslanja na korištenje standardnih OGC servisa za prikaz prostornih podataka te standarda SLD za stiliziranje podataka. Za administraciju statističkih podataka razvijen je administratorski modul što omogućava Državnom zavodu za statistiku samostalno upravljanje podacima i dodavanje novih slojeva tematskih karata.