Uprava i vodstvoJarmila Pezo
Predsjednik Uprave
Mirjana Jurković
Član Uprave
Silvija Vuković
Prokurist