RJEŠENJA

SDGE, rješenje koje će geodetskim izvoditeljima pojednostaviti i ubrzati postupak provedbe digitalnih geodetskih elaborata, predstavljeno je danas u prostorima Državne geodetske uprave.

 
Sustav SDGE je cjelovito aplikativno rješenje koje ovlaštenim geodetskim izvoditeljima omogućava potpunu podršku za pripremu digitalnog geodetskog elaborata (DGE) prateći cjelokupan proces od preuzimanja digitalnih podataka početnog stanja u GML formatu, pripreme i izrade geodetskog elaborata do predaje DGE na pregled i potvrđivanje. 
 
SDGE omogućuje vođenje upisnika predmeta koje su ovlaštenici prema propisima dužni voditi, unos općih podataka o elaboratu na jednome mjestu, uvoz podataka s dosadašnjim stanjem u GML-u u sustav, konverziju podataka dosadašnjeg stanja u GML-u u DXF i XLS format, kontrolu kvalitete izrađenih grafičkih dijelova digitalnog geodetskog elaborata u standardnom CAD formatu, izradu predloženog novog stanja elaborata za knjižni dio elaborata uz korištenje automatizama na temelju grafičkog dijela elaborata, izradu predloženog novog stanja u GML-u za podnošenje na pregled i potvrđivanje u OSS i provedbu u ZIS-u, generiranje i ispis standardnih knjižnih dijelova elaborata prema izrađenim predlošcima za potrebe digitalnog podnošenja u OSS, izradu i ispis raznih statistika vezanih za rad ureda te praćenje kretanja predmeta. 
 
Osim pobrojanih, SDGE omogućuje još niz funkcionalnosti, poput Web GIS preglednika za pregled prostornih podataka, automatizama za izračun oznake okoline te plana računanja i iskaza površina. Posebnu dodatnu vrijednost u izradi DGE čini servisna integracija s vanjskim sustavima koji pružaju relevantne podatke, potvrde i procese u izradi DGE.
 
SDGE je web servisima povezan sa trenutno dostupnim vanjskim sustavima koji pružaju relevantne podatke, potvrde i procese i geodetskim izvoditeljima pojednostavljuje i ubrzava cjelokupan postupak izrade DGE 
 
 
U skladu sa današnjim stanjem tehnologije i načelima interoperabilnosti, otvorenosti i skalabilne arhitekture, SDGE je web servisima povezan sa trenutno dostupnim vanjskim sustavima koji pružaju relevantne podatke, potvrde i procese i geodetskim izvoditeljima pojednostavljuje i ubrzava cjelokupan postupak izrade DGE. Uz standardne korake izrade elaborata mogu se izvršavati i popratni procesi kao kontrola kvalitete DKP-a i konverzija GML-a razmjenskog formata u DXF format.

Shema servisne integracije SDGE s vanjskim sustavima
 
Za više informacija posjetite stranice DGU, a ovdje je dostupan Sustav digitalnog geodetskog elaborata s pravom pristupa za gedetske izvoditelje ovlaštene za izradu geodetskih elaborata.