RJEŠENJA

Prekršajni upisnici

Prekršajni upisnici odnosno JCMS je jedinstveni sustav evidentiranja i upravljanja predmetima i dokumentima na prekršajnim sudovima. Sustav je centraliziran i instaliran na poslužiteljima u Ministarstvu pravosuđa te preko interneta dostupan korisnicima.

Unutar kuće postoji dugogodišnje iskustvo i razumijevanje problematike poslovnih procesa prekršajnih sudova još od 1992. godine. Koncept današnjeg sustava je razvijan od 2004. godine za nekoliko prekršajnih sudova i kao takav 2007. godine prepoznat od Ministarstva pravosuđa kao jedinstveno rješenje za sve prekršajne sudove.

Vrijedno je istaknuti da je JCMS pripremljen sustav za uspostavljanje interoperabilnosti u tijelima državne uprave. Konkretno do sada je ostvarena povezanost Prekršajnih sudova s Ministarstvom pravosuđa - Odjel prekršajnih evidencija, Visokim prekršajnim sudom i Državnim zavodom za statistiku.

Osnovne komponente JCMS sustava su:

• Baza podataka  - implementirana u Oracle RDBMS
Poslovna logika – organizirana u skup programskih modula koji rade nad bazom.

Aplikacijska logika je izvedena u Microsoft .NET tehnologiji što osigurava visok nivo interoperabilnosti, modularnosti, robustnosti i pouzdanosti, te vrlo brzu integraciju u korisničku IT infrastrukturu.

Grupe modula:

1. Evidencija i upravljanje predmetima
2. Generiranje i upravljanje dokumentima
3. Interoperabilnost s drugim sustavima
4. Moduli pretraga, statistika i izvještaja
5. Ostali moduli

    


KONTAKT:
Mario Patafta

mario.patafta@igea.hr
tel:  +385 42 556 712
fax: +385 42 556 701