RJEŠENJA

Položajni opisi geodetskih točaka

Vođenje evidencije položajnih opisa geodetskih točaka. Aplikacija omogućuje uvoz podataka mjerenja, uređivanje i pregled podataka o geodetskim točkama te izradu i tisak položajnih opisa geodetskih točaka.

Ugrađene funkcionalnosti:

• Uvoz podataka mjerenja iz standardizirane tekstualne datoteke koja sadrži brojeve točaka i njihove geografske ili Gauss-Krügerove koordinate
Generiranje novih točaka iz učitanih koordinata ili ažuriranje koordinata već postojećih točaka
Uređivanje podataka o položaju geodetske točke
Automatsko pronalaženje karata u koje upada geodetska točka i kreiranje kopije karte s ucrtanim položajem točke
Odabir tipa i načina stabilizacije, načina signalizacije ili fotografije točke
Pridruživanje detaljne skice opisa položaja točke
Pregled i pretraživanje geodetskih točaka (npr. prema broju, nazivu ili statusu točke, prema naselju ili katastarskoj općini, korisniku koji je unio podatke ...)
Izrada položajnih opisa geodetskih točaka u obliku propisanom od strane Državne geodetske uprave u pdf formatu (pohranjivanje u repozitoriju)
Tisak položajnih opisa geodetskih točaka
Izvoz podataka o geodetskim točkama u MS Excel
Registriranje geoorijentiranih karata u rasterskom formatu (TIFF, JPG)
Pretraživanje rezultata mjerenja po različitim kriterijima (datum učitavanja, vrsta koordinata, korisnik koji je unio podatke...)

Aplikacija je realizirana kao troslojna (3-tier) te svaki sloj može biti distribuiran na različitom dijelu mreže.

Korisničko sučelje na osobnom računalu (MS Internet Explorer ili drugi web pretraživači), Aplikacijski server za poslovnu logiku koji sadrži funkcionalne module za obradu podataka (besplatan Apache Tomcat), Baza podataka i program koji njome upravlja (Oracle DBMS).

Alfa-numerički i grafički podaci strukturirani su u Oracle bazi podataka. Sve TK i HOK karte smještaju se u repozitorij u sustav datoteka. Korištena je Java/JSP razvojna tehnologija.

      


CONTACT:
Tihomir Gradinšćak

tihomir.gradinscak@igea.hr
tel:  +385 42 556 731
fax: +385 42 556 701