PARTNERSTVA

IGEA je dugogodišnji Oracle Platinum partner, a od 2014. godine i Microsoft Network Partner s jednom Silver kompetencijom.