Osnovni podaci

Naziv tvrtke:

IGEA d.o.o.

Adresa:

Frana Supila 7/b (2. kat), 42000 Varaždin
tel: 
+385 42 556 700
fax: +385 42 556 701
e-mail: igea@igea.hr

Godina osnivanja:

1990. god.

Matični broj:

03557979

OIB:

05954000808

Matični broj suda:

MBS 070041689 kod Trgovačkog suda u Varaždinu

Broj računa:
HR85 2484 0081 1003 4305 4 u Raiffeisenbank Austrija d.d.
HR 07 2402 0061 1007 2428 0 u Erste&Steiermakische bank d.d.  

Područje djelovanja:

Hrvatska

Vrsta vlasništva:Privatno
Predsjednik Uprave:Jarmila Pezo
E-mail: 
jarmila.pezo@igea.hr
Član Uprave:Mirjana Jurković
E-mail: mirjana.jurkovic@igea.hr
Prokurist:Silvija Vuković
E-mail: 
silvija.vukovic@igea.hr

Broj zaposlenih (siječanj, 2017.):

50

Temeljnji kapital:

Temeljni kapital - 17.200.000,00 kn
uplaćen u cijelosti

Član društva:

IN2 d.o.o. 

Marohnićeva 1/1, 10000 Zagreb, HR
tel:  +385 1 6386 800
fax: +385 1 6386 801


www.in2.hr

 

 

Politika privatnosti
 


Uvjeti korištenja