USLUGE

U današnjem poslovnom svijetu informatika je kritičan faktor uspješnosti poslovanja bilo koje organizacije. Zbog toga je svakoj organizaciji stabilan informacijski sustav koji dobro funkcionira od velike važnosti. Stabilnost i funkcioniranje informacijskog sustava postiže se uspješnim održavanjem i podrškom koja je vrlo često problem jer mora ispuniti dva oprečna zahtjeva:


•     Stalne promjene i prilagodbe informacijskog sustava poslovanju
•     Pouzdan rad sustava u postojećim okvirima

Ti su zahtjevi oprečni zato jer svaka promjena sustava, ako se ne izvodi pod strogo nadziranim uvjetima, vodi nepouzdanom radu sustava. S druge strane, promjene sustava se moraju izvoditi kako bi sustav mogao podržati poslovne procese koji se u današnjem poslovnom okruženju stalno mijenjaju, kako bi organizacija zadržala svoju konkurentsku prednost na tržištu.

U ovom području IGEA pruža niz međusobno usklađenih usluga kako bi se istovremeno osigurala nadzirana promjena i stabilnost informacijskog sustava s krajnjim ciljem da korisnici sustava dobiju pouzdanu informaciju kad i gdje im je ona potrebna. Naše su usluge usklađene s ITIL normama za upravljanje uslugama u informatici, što znači da odražavaju najbolju svjetsku praksu u provođenju održavanja i podrške.

         • Nadzor rada informacijskog sustava
         • Otklanjanje zastoja u radu sustava
         • Pomoć korisnicima
         • Nadogradnja sustava