USLUGE

Implementacija gotovih proizvoda u postojeći poslovni i informacijski sustav složena je aktivnost koja sa sobom nosi specifične rizike i kojom se mora upravljati projektnim pristupom gotovo jednako složenim kao i razvoj informacijskih sustava. IGEA ima veliko iskustvo u implementaciji kako vlastitih gotovih rješenja, tako i aplikacijskih sustava drugih proizvođača. Važno je napomenuti da za većinu proizvoda IGEA nudi i prilagodbu proizvoda specifičnim potrebama kupca, pa se konačni rezultat po efikasnosti može mjeriti sa sustavom projektiranim po mjeri korisnika. Implementaciju proizvoda IGEA izvodi projektom koji se sastoji od četiri osnovne faze:

Definicija – faza u kojoj se određuju ciljevi implementacije, opseg i način primjene proizvoda u konkretnoj okolini – poslovnom sustavu korisnika. Definiraju se potrebni stručnjaci i oprema za izvedbu projekta, vremenski okvir i način provjere rezultata svake faze i projekta u cjelin GAP analiza – faza u kojoj se utvrđuje način kako će implementirani proizvod podržati poslovne procese, odnosno kako će se poslovni procesi promijeniti ako se to pokaže učinkovitijim i ekonomičnijim rješenjem

Prilagodba proizvoda – u ovoj se fazi na osnovu rezultata GAP analize proizvod prilagođava poslovnim potrebama korisnika, bilo postavljanjem parametara sustava, bilo projektiranjem i izradom novih funkcionalnih modula proizvoda

Implementacija sustava – u zadnjoj se fazi projekta sustav predaje kupcu na upotrebu, što uključuje isporuku i instalaciju sustava, obuku korisnika i nadzor rada u prvim tjednima korištenja sustava kako bi se utvrdilo da su korisnici u stanju učinkovito koristiti razvijeni sustav u stvarnim uvjetima.

Rješenja koje IGEA implementira su:

     • Zemljišne knjige
     • e-izvadak
     • Katastar zemljišta
     • e-katastar
     • Nove katastarske izmjere
     • Prekršajni upisnici
     • Obrtni registar
     • Upravljanje imovinom
     • Položajni opisi geodetskih točaka
     • GIS portal Istarske Županije
     • DGU Geoportal