RJEŠENJA

 “Podrška uspostavi komponenti Integriranog sustava zemljišne administracije (ISZA) u DGU” 

financiranog u sklopu Programa Europske unije za Hrvatsku IPA 2010 

Ovaj dvogodišnji projekt vrijedan 1,97 milijuna eura provele su tvrtke IGEA, IN2, Zavod za fotogrametriju i Kadaster International iz Nizozemske u suradnji s Državnom geodetskom upravom. Projekt je uključivao četiri ključne komponente: homogenizaciju katastarskog plana, unaprjeđenje geoportala Državne geodetske uprave (DGU), izgradnju geoportala Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP), uspostavu jedinstvenog GIS adresnog registra te uspostavu sustava za elektroničko upravljanje dokumentima u procesiranju drugostupanjskih postupaka.
 
Katastarski plan za područje cijele Republike Hrvatske održava se u katastarskim uredima u digitalnom obliku. Zbog nehomogenosti i nedostatne geometrijske točnosti katastarskih planova, njihovo je održavanje suvremenim načinom prikupljanja podataka otežano. U sklopu komponente homogenizacije katastarskih planova, definiran je sami proces homogenizacije, čiji je cilj podići kvalitetu katastarskih planova i tako omogućiti kvalitetno korištenje i održavanje katastarskog plana Republike Hrvatske, odnosno prikazati stvarno stanje na terenu. U okviru ove komponente, provedena je homogenizacija na dijelu katastarskih planova u Hrvatskoj. 
 
DGU geoportal koji je do sada svojim korisnicima nudio mogućnost pristupa katastarskim planovima, zračnim snimkama te topografskim kartama, sada je nadograđen i donosi niz novih mogućnosti među kojima vrijedi istaknuti pristup novim zračnim i topografskim snimcima, adresnom registru i trodimenzionalnom prikazu Republike Hrvatske. Cijeli servis mogao bi se usporediti s poznatim servisom Google Maps, no nudi kvalitetnije podatke za područje Hrvatske, jer su zračne snimke detaljnije, a adresni podaci točniji. Sam sustav pretraživanja nije ograničen samo na ulice i kućne brojeve, već je moguće pretraživanje na osnovu više kriterija.
 
Preko DGU geoportala, odnosno GIS adresnog registra u sklopu portala, od sad će se moći pristupiti adresnim podacima. Ovaj unaprijeđeni odvojeni sustav obuhvaća službene adresne podatke kao što su kućni brojevi, zgrade, prostorne jedinice, a koji su često potrebni u svakodnevnom životu. Zahvaljujući mogućnosti povezivanja s drugim sustavima, kvalitetne i točne podatke adresnog registra objedinjene u Registru prostornih jedinica moći će koristiti i drugi servisi državne uprave.
 
Geoportal Nacionalne infrastrukture prostornih podataka odnosno NIPP geoportal predstavlja središnju točku za pretraživanje prostornih podataka svih ustanova i institucija koji ih posjeduju te ih imaju potrebu razmjenjivati i prikazivati. Građanima, tvrtkama ali i drugim državnim institucijama ovime se omogućava jednostavan i transparentni pristup informacijama o svim prostornim podacima na državnoj razini. Važno je napomenuti kako je NIPP geoportal temelj nacionalne infrastrukture prostornih podataka te jedan od osnovnih koraka u ispunjavanju obaveza Republike Hrvatske prema Europskoj uniji proizašlih iz INSPIRE direktive.
 
Posljednja komponenta ILAS-a je E-case, sustav za elektroničko upravljanje predmetima u drugostupanjskim postupcima koji na najučinkovitiji i najbrži način osigurava prava stranaka koje su uložile žalbu na prvostupanjske presude. Među posebnostima sustava vrijedi izdvojiti korištenje OCR tehnologije koja omogućava automatsku pretvorbu skeniranih dokumenata u poznate digitalne formate, mogućnost pretraživanja za djelatnike DGU-a, brže upravljanje drugostupanjskim predmetima i objavu njihovog statusa na javno dostupnoj web adresi.
 
Očekuje se kako će zahvaljujući ILAS-u državne institucije moći jednostavnije održavati, razmjenjivati i pregledavati državne prostorne podatke, što će omogućiti bolje planiranje i prostorni razvoj, praćenje zaštite okoliša i upravljanje prirodnim resursima. Također će se povećati sigurnost zakupa i jačanje sustava zemljišne administracije i upravljanja, a građanima će se kroz DGU i NIPP geoportale omogućiti transparentniji i učinkovitiji uvid u državne podatke.