RJEŠENJA

GIS portal Istarske županije

U sklopu projekta GIS-a Istarske županije izrađen je web portal koji služi za pregledavanje prostornih planova po sljedećim razinama:

- Prostorni plan županije
- Plan prostornog uređenja grada/općine
- Generalni urbanistički plan
- Urbanistički plan uređenja
- Detaljni plan uređenja

Portal ima sljedeće mogućnosti:

Mogućnosti prikaza podataka:


- Osnovne navigacijske mogućnosti
      •    povećanje prikaza (zoom in)
      •    smanjenje prikaza (zoom out)
      •    prikaz cijele mape (zoom extends)
      •    pomicanje po mapi (pan)
      •    prikaz mjerila

- Napredne navigacijske mogućnosti
      •    odabir objekta
      •    zadavanje mjerila
      •    mjerenje udaljenosti
      •    mjerenje površina

- Uključivanje/isključivanje te mogućnost preklapanja slojeva
- Hibridni prikaz rasterskih i vektorskih podataka
- Prikaz atributnih podataka objekata u posebno definiranim formama
- Poruke, komande i sučelje na hrvatskom jeziku

Mogućnosti ispisa podataka:

- Standardni predefinirani jednostavni ispisi

Mogućnosti analize podataka

- Vizualna analiza prostornih podataka preklapanje različitih slojeva podataka

Portal je objektno baziran i podaci su spremljeni u bazi podataka, tj. nije CAD preslika planova. Portal je trenutno samo za internu uporabu. U daljnjim fazama projekta predviđena je ekspozicija podataka na web.
Završetkom uvoza svih prostornih planova u bazu podataka portal bi trebao omogućiti pregled oko 200 planova.

      

KONTAKT:
Tomislav Obad

tomislav.obad@igea.hr

tel:  +385 42 556 729
fax: +385 42 556 701